Privacy- & Cookiebeleid

Creagrid hecht veel waarde aan uw privacy. Het Privacy- & Cookiebeleid (hierna, “Privacy beleid”) geeft een overzicht op welke wijze wij uw gegevens verwerken en wat uw rechten zijn. Gelieve dit grondig te lezen en contact op te nemen met ons indien u vragen zou hebben.

Bij het verstrekken van persoonlijke informatie aan Creagrid, verklaart u kennis genomen te hebben van het Privacy beleid en gaat u akkoord met de inhoud van het Privacybeleid en met de verwerking van de persoonsgegevens.

i. Algemene bepalingen

Creagrid is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens conform de privacy wetgeving (cf. Algemene Voorwaarden), wetgeving omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens, anti-spambepalingen in het Wetboek Economisch Recht en conform GDPR regelgeving.

ii. Persoonlijke data & doeleinden van verwerking

Door middel van het gebruik van cookies,  gebruik en registratie op onze website en in het kader van een commerciële relatie kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De wijze en de verwerking van persoonlijke gegevens hangt af van uw relatie met Creagrid (bezoekers van de website en/of professionele klanten). De persoonsgegevens voor bezoekers van onze website bestaat uit (i) elektronische identificatie (IP adres, browsertype, etc.) en (ii) gegevens over uw gedrag op onze website (bezochte webpagina’s, manier hoe u zich navigeert, etc.). De persoonsgegevens voor professionele klanten kan bestaan uit (i) contactgegevens (naam, adres, e-mail, etc.) en (ii) identificatiegegevens (paspoort, ID kaart, etc.).

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor legitieme doeleinden, waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden opgesomd in GDPR wetgeving. In een commerciële relatie verwerken wij de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst. Een niet-exhaustief overzicht van commerciële relaties: inplannen van een oriëntatiegesprek, opmaak offerte/factuur, verwerken van gegevens voor uitwerken van de website, ontvangen van cv’s en motivatiebrieven voor openstaande vacaturen/spontane sollicitaties, etc.

Wij verwerken uw gegevens in bepaalde gevallen op basis van uw toestemming. Dit is het geval wanneer u op onze website bepaalde formulieren invult of bestellingen plaatst, gegevens download, nieuwsbrieven waarvoor u zich inschrijft, etc. Deze informatie laat ons toe om uitvoering te geven aan een overeenkomst die door u werd aangevraagd.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te optimaliseren en de gebruikservaring van onze website te verbeteren, verwerken wij ook gegevens uit uw bezoek aan onze website en gebruik van cookies.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw goedkeuring, tenzij wij hiertoe verplicht zijn door de wet, rechterlijke uitspraak of indien noodzakelijk in het kader van onze dienstverlening. Creagrid zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verdelen, verhuren of commercieel delen met derden, tenzij met u voorafgaande goedkeuring.

iii. Bewaring van uw gegevens

Creagrid zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de professionele klant en Creagrid.

Aanvullend op bovenstaande paragraaf, kunnen uw persoonsgegevens voor een specifieke termijn worden bewaard indien voorgeschreven door Belgische of Europese wetgeving.

Creagrid maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen teneinde ongeoorloofde toegang van uw persoonsgegevens door derden te voorkomen. Direct of indirecte schade voortvloeiend uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens kan geen aansprakelijkheid met zich meebrengen voor Creagrid.

iv. Uw rechten & klachtenmogelijkheid

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens door Creagrid heeft u de volgende rechten:

Bij het uitoefenen van uw rechten kan u gerust contact opnemen met ons, hetzij per e-mail naar privacy@creagrid.com of per post naar Molenstraat 101, 9900 Eeklo, België. Bij een verzoek tot uitoefening van uw rechten zal Creagrid eerst uw identiteit verifiëren a.d.h.v. een kopie van uw identiteitskaart. In principe is de uitoefening van uw rechten kosteloos. Bij ongegronde of buitensporige verzoeken kunnen de door ons gemaakte administratieve kosten aangerekend worden of zal er geen gevolg gegeven worden aan uw verzoek. U zal hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht worden.

v. Cookies

Algemeen

Creagrid maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën, hetgeen kleine informatiebestanden zijn die door de internetbrowser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel apparaat wanneer u onze website bezoekt. Als bezoeker heeft u de keuze om te bepalen welke cookies u op onze website aanvaardt. Bepaalde diensten op onze website kunnen in bepaalde gevallen suboptimaal functioneren bij het weigeren van sommige cookies.

Cookies en gelijkaardige technologieën worden gebruikt om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden en laten ons toe onze dienstverlening op onze website te optimaliseren. Cookies kunnen door de website zelf geplaatst worden, en tevens door domeinnamen die aan derden toebehoren.

Voor cookies geplaatst door derde partijen, zoals Google Analytics, raden wij u aan om de verklaringen van deze organisaties op hun respectieve websites te raadplegen aangezien deze verklaringen parallel gelden naast onze cookieverklaring.

Soorten cookies die wij gebruiken

Creagrid maakt gebruik van functionele en niet-functionele cookies. Aangezien functionele cookies noodzakelijk zijn om onze website naar behoren te laten functioneren, staat het gebruik van functionele cookies los van uw toestemming als bezoeker. Voorgaande toestemming wordt wel gevraagd, via onze cookiebanner, voor de aanvaarding van niet-functionele cookies.

Creagrid maakt gebruik van de volgende cookies:

Bijkomende vragen?

Meer informatie over cookies en over online advertenties kan je raadplegen op deze website.

Indien u vragen zou hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens of ons cookiebeleid, gelieve contact op te nemen met ons, hetzij via e-mail: privacy@creagrid.com, hetzij per post naar Molenstraat 101, 9900 Eeklo, België.